Loading...
Help
Inloggen
Busy
Zoeken
Eenheden
 
Eenheden
Eenheden Naam Naam
Warning
active retired {Z-score} {Z-score} Z-score
active retired % percent procent
active retired %{CDT_IFCC} Percent CDT(IFCC standardised) Percentage CDT(IFCC gestandardiseerd)
active retired /[arb'U] per arbitrary unit per arbitraire eenheid
active retired /[HPF] per high power field per gezichtsveld (400x)
active retired /[IU] per international unit per internationale eenheid
active retired /[LPF] per low power field (100x) per gezichtsveld (100x)
active retired /g{creat} per gram of creatinine per gram creatinine
active retired /g{Hb} per gram of hemoglobin per gram hemoglobine
active retired /g{tot'nit} per gram of total nitrogen per gram totaal stikstof
active retired /g{tot'prot} per gram of total protein per gram totaal eiwit
active retired /g{wet'tis} per gram of wet tissue per gram nat weefsel
active retired /kg per kilogram per kilogram
active retired /kg{body'wt} per kilogram body weight per kilogram lichaamsgewicht
active retired /L per liter per liter
active retired /m2 per square meter per vierkante meter
active retired /min per minute per minuut
active retired /mL per milliliter per milliliter
active retired /uL per microliter per microliter
active retired /{OIF} per oil immersion field per gezichtsveld met olie-immersieveld (1000x)
active retired /{tot} per total count per totale telling
active retired 10*12/L trillion per liter biljoen per liter
active retired 10*3/uL thousands per microliter duizend per microliter
active retired 10*3{RBC} thousand red blood cells duizend erytrocyten
active retired 10*6/L million per liter miljoen per liter
active retired 10*6/mm3 million per cubic millimeter miljoen per kubieke millimeter
active retired 10*9/L billion per liter miljard per liter
active retired 10*9/mm3 billion per cubic millimeter miljard per kubieke millimeter
active retired [arb'U]/L arbitrary units per liter arbitraire eenheid per liter
active retired [arb'U]/mL arbitray units per milliliter arbitraire eenheid per milliliter
active retired [beth'U] Bethesda unit Bethesda-eenheid
active retired [GPL'U]/mL ab.Cardiolipin IgG as.Cardiolipine IgG
active retired [IU]/g international units per gram internationale eenheid per gram
active retired [IU]/h international units per hour internationale eenheid per uur
active retired [IU]/kg international units per kilogram internationale eenheid per kilogram
active retired [IU]/L international units per liter internationale eenheid per liter
active retired [IU]/mL international units per milliliter internationale eenheid per milliliter
active retired [MPL'U]/mL ab.cardiolipin.IgM as.cardiolipine.IgM
active retired [pH] pH pH
active retired [ppm] parts per million delen per miljoen
active retired a'{age} year (age) jaar (leeftijd)
active retired Cel degree centigrade graden Celsius
active retired cm centimeter centimeter
active retired cm[H2O] centimeter H2O centimeter H2O
active retired fL femtoliter femtoliter
active retired fmol femtomole femtomol
active retired g gram gram
active retired g/(24.h) gram per 24 hours gram per 24 uur
active retired g/(5.h) gram per 5 hours gram per 5 uur
active retired g/g gram per gram gram per gram
active retired g/h gram per hour gram per uur
active retired g/kg gram per kilogram gram per kilogram
active retired g/L gram per liter gram per liter
active retired g/mmol gram per millimole gram per millimol
active retired g/ug gram per microgram gram per microgram
active retired h hour uur
active retired k[arb'U]/L kilo arbitrary units per liter kilo-arbitraire eenheid per liter
active retired k[IU]/L kilo[international units] per liter kilo-internationale eenheid per liter
active retired kat/L katal per liter katal per liter
active retired kcal kilocalorie kilocalorie
active retired kg kilogram kilogram
active retired kPa kilopascal kilopascal
active retired L liter liter
active retired L/(24.h) liter per 24 hours liter per 24 uur
active retired L/h liter per hour liter per uur
active retired L/kg liter per kilogram liter per kilogram
active retired L/L Liter per Liter liter per liter
active retired L/min liter per minute liter per minuut
active retired L/s liter per second liter per seconde
active retired m/s meter per second meter per seconde
active retired m/s2 meter per square second meter per seconden kwadraat
active retired m2 square meter vierkante meter
active retired m[IU]/L milli-international unit per liter milli-internationale eenheid per liter
active retired m[IU]/mL milli-international unit per milliliter milli-internationale eenheid per milliliter
active retired mbar millibar millibar
active retired mg/(24.h) milligram per 24 hours milligram per 24 uur
active retired mg/g milligram per gram milligram per gram
active retired mg/L milligram per liter milligram per liter
active retired mg/mmol milligram per millimole milligram per millimol
active retired min minutes minuten
active retired mL milliliter milliliter
active retired mL/(24.h) milliliter per 24 hours milliliter per 24 uur
active retired mL/h milliliter per hour milliliter per uur
active retired mL/kg milliliter per kilogram milliliter per kilogram
active retired mL/min milliliter per minute milliliter per minuut
active retired mL/min/{1.73_m2} milliliter per minute per 1.73 sq meter milliliter per minuut per 1,73 vierkante meter
active retired mm millimeter millimeter
active retired mm/(1.h) millimeter in the first hour millimeter in het 1e uur
active retired mm/(2.h) millimeter after the first 2 hours millimeter na de eerste 2 uur
active retired mm/h millimeter per hour millimeter per uur
active retired mm3 cubic millimeter kubieke millimeter
active retired mm[Hg] millimeter Mercury column millimeter kwik
active retired mmol/(24.h) millimole per 24 hours millimol per 24 uur
active retired mmol/h millimole per hour millimol per uur
active retired mmol/h/mmol{Hb} millimole per hour per millimole {Hb} millimol per uur per millimol hemoglobine
active retired mmol/kg millimole per kilogram millimol per kilogram
active retired mmol/kg/(24.h) millimole per kilogram per 24 hours millimol per kilogram per 24 uur
active retired mmol/L millimole per liter millimol per liter
active retired mmol/mmol millimole per millimole millimol per millimol
active retired mmol/mol millimole per mole millimol per mol
active retired mol/h/mol{Hb} mole per hour per mole {Hb} mol per uur per mol hemoglobine
active retired mol/kg mole per Kilogram mol per kilogram
active retired mol/L mole per liter mol per liter
active retired mol/mol mole per mole mol per mol
active retired mol/s mole per second mol per seconde
active retired mosm/kg milliosmole per kilogram milli-osmol per kilogram
active retired mosm/L milliosmole per liter milli-osmol per liter
active retired mPa.s milli Pascal second millipascal maal seconde
active retired mU/g milliunits per gram milli-enzymeenheid per gram
active retired mU/L milliunits per liter milli-enzymeenheid per liter
active retired ng nanogram nanogram
active retired ng/g nanogram per gram nanogram per gram
active retired ng/L nanogram per liter nanogram per liter
active retired ng/mL nanogram per milliliter nanogram per milliliter
active retired nm nanometer nanometer
active retired nmol/(24.h) nanamole per 24 hours nanomol per 24 uur
active retired nmol/10*9{platelets} nanomole per 10*9 platelets nanomol per miljard trombocyten
active retired nmol/g nanomole per gram nanomol per gram
active retired nmol/h/L nanomole per hour per liter nanomol per uur per liter
active retired nmol/h/mg nanomole per hour per mg nanomol per uur per mg
active retired nmol/h/mL nanomole per hour per milliliter nanomol per uur per milliliter
active retired nmol/L nanomole per liter nanomol per liter
active retired nmol/mg nanomole per milligram nanomol per milligram
active retired nmol/min/mg nanomole per min per mg nanomol per minuut per milligram
active retired nmol/mmol nanomole per millimole nanomol per millimol
active retired nmol/mol nanomole per mole nanomol per mol
active retired osm/kg osmole per kilogram osmol per kilogram
active retired osm/L osmole per liter osmol per liter
active retired pg picogram picogram
active retired pg/L picogram per liter picogram per liter
active retired pg/mL picogram per milliliter picogram per milliliter
active retired pmol picomole picomol
active retired pmol/(24.h)/mg{protein} picomole per 24 hours per milligram protein picomol per 24 uur per milligram eiwit
active retired pmol/(8.10*8){RBC} picomole per 8x10^8 RBC's picomol per 8x10^8 erytrocyten
active retired pmol/10*6{RBC} picomole per million erythrocytes picomol per miljoen erytrocyten
active retired pmol/g picomole per gram picomol per gram
active retired pmol/h/mg picomole per hour per mg picomol per uur per milligram
active retired pmol/h/mL picomole per hour per milliliter picomol per uur per milliliter
active retired pmol/L picomole per liter picomol per liter
active retired pmol/L.min picomole per liter and minute picomol per liter maal minuut
active retired pmol/min/mg{protein} picomole per minute per mg {protein] picomol per minuut per milligram eiwit
active retired s second seconde
active retired U/(24.h) Units per 24 hours enzymeenheid per 24 uur
active retired U/g Units per gram enzymeenheid per gram
active retired U/L Units per Liter enzymeenheid per liter
active retired U/mL Units per milliliter enzymeenheid per milliliter
active retired U/mmol Units per millimole enzymeenheid per millimol
active retired U/mol Units per mole enzymeenheid per mol
active retired u[IU] micro international unit micro-internationale eenheid
active retired ug microgram microgram
active retired ug/(24.h) microgram per 24 hours microgram per 24 uur
active retired ug/dL microgram per deciliter microgram per deciliter
active retired ug/g microgram per gram microgram per gram
active retired ug/kg microgram per kilogram microgram per kilogram
active retired ug/kg/(24.h) microgram per kilogram per 24 hours microgram per kilogram per 24 uur
active retired ug/L microgram per liter microgram per liter
active retired ug/L/h microgram per liter per hour microgram per liter per uur
active retired ug/mL microgram per milliliter microgram per milliliter
active retired ug/mmol microgram per millimole microgram per millimol
active retired um micrometer micrometer
active retired umol micromole micromol
active retired umol/(24.h) micromole per 24 hours micromol per 24 uur
active retired umol/g micromole per gram micromol per gram
active retired umol/h/g micromole per hour per gram micromol per uur per gram
active retired umol/h/L micromole per hour per liter micromol per uur per liter
active retired umol/h/mg micromole per hour per milligram micromol per uur per milligram
active retired umol/L micromole per liter micromol per liter
active retired umol/min/g micromole per minute per gram micromol per minute per gram
active retired umol/mmol micromole per millimole micromol per millimol
active retired umol/mol micromole per mole micromol per mol
active retired umol/umol micromole/micromole micromol per micromol
active retired wk weeks weken
active retired {aantal} number aantal
active retired {dd/mm/yyyy} datum (dd-mm-jjjj) datum (dd-mm-jjjj)
active retired {hh:mm} timestamp {hh:mm} tijdstip {uu:mm}
active retired {M.o.M.} Multiples of the Median veelvoud van de mediaan
active retired {massa-ratio} {mass ratio} massa-ratio
active retired {molaire ratio} {molar ratio} molaire ratio
active retired {OD'unit} Optical density units verschil in optische dichtheid
active retired {ratio} {ratio} ratio
active retired {spec grav} {specific gravity} {soortelijk gewicht}
active retired {titer} titer titer
active retired